dni do wakacji 2021!

Odliczanie do wakacji 2021 Odliczanie do wakacji 2021

Bezpieczeństwo

Strona główna > Bezpieczeństwo

Bezpieczny pobyt

Najważniejszym punktem organizacji obozów jest bezpieczeństwo. ViaCamp zapewnia uczestnikom bezpieczny pobyt przez cały czas trwania obozu. Zajęcia prowadzone są tylko przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy przez wiele lat byli szkoleni do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz młodzieżą. Jeździmy w kaskach i gramy w maskach! Przed zajęciami z jazdy oraz gry w paintballa, uczestnikom przedstawiane są wszelkie zasady bezpieczeństwa. Wychowawca ma pod opieką maksymalnie 15 osób. Podczas trwania całego obozu dostępny będzie nasz Ratownik Medyczny. Teren ośrodka jest ogrodzony, monitorowany, a przez całą dobę nad bezpieczeństwem czuwa stróż. Wychowawcy również odbywają całonocne obchody.

Ratownik Medyczny

Przez cały obóz dostępny na ośrodku będzie Ratownik Medyczny. Dostępny on będzie dla uczestników całą dobę. Będzie on posiadał ze sobą sprzęt potrzebny do udzielenia pomocy uczestnikom w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Nasz Ratownik Medyczny pełni również funkcję Ratownika Wodnego, Śródlądowego, a także jest instruktorem pływania. Poza obozem Ratownik Warszawskiego WOPR oraz współorganizator ds. opieki medycznej wielu tematycznych imprez w całej Polsce.

Zajęcia

Każde zajęcia wymagające specjalnych kompetencji realizowane są przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i zaświadczenie potwierdzające umiejętności.
Wszystkie zajęcia zawsze odbywają się w obecności instruktora, ratownika, wychowawcy. Bezpieczne zajęcia to priorytet!

• przed wszystkimi zajęciami uczestnicy zapoznawani są z regulaminami zajęć,
• na każdych zajęciach obecny jest instruktor, który czuwa i prowadzi zajęcia z uczestnikami,
• wszyscy uczestnicy obowiązkowo podczas zajęć Quadowych jeżdżą w kaskach, a podczas zajęć Paintballowych zabezpieczają Nas maski i mundury - podczas zajęć wodnych opiekuje się dziećmi ratownik, instruktor/wychowawca.
Każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.

Realizacja programu

Do realizacji programu wykorzystujemy własny, nowy oraz sprawdzony sprzęt. Bardzo rygorystycznie przestrzegamy standardów, zasad jakości oraz amortyzacji sprzętu. Na terenie ośrodka, jak i również poza nim znajdują się odpowiednio przygotowane bezpieczne miejsca do prowadzenia poszczególnych zajęć.

Top